Regler & Vilkor

Starkaraoke.se drivs av Star Karaoke Sverige AB (559307-1839) (“Star Karaoke). Nedan vilkor reglerar användandet av stark karaoke.se (Plattform). Läs våra regler och villkor noggrant innan du använder vår Plattform. Genom att använda vår plattform så är du bunden till våra regler och villkor. 

Information som delas av Star Karaoke på denna plattform ska endast användas i syfte att söka informatio, boka och/eller köpa någon av Star Karaokes produkter och tjänster. Genom att ladda ner material eller boka en box på denna plattform accepterar du våra regler och villkor.

Star Karaoke kan ändra villkoren för användande och försäljning på plattformen och därför rekommenderar vi att du regelbundet uppdaterar dig genom att läsa våra regler och villkor. Om du inte accepterar våra regler och villkor så rekommenderar Star Karaoke dig att inte använda vår plattform.

Star Karaoke ger specifik information avseende hur cookies hanteras och du rekommenderas att läsa denna information. För mer information kring hur Star Karaoke använder din information på starkaraoke.se hänvisar vi dig till Star karaokes integritetspolicy.

Copyright och ägande av information och innehåll såvida inte annat anges i dessa användnings- och försäljningsvillkor, all information och allt innehåll som finns tillgängligt på denna plattform är Star Karaokes egendom och all obehörig användning av plattformen bryter mot detta avtal och tillämplig svensk och internationell lag. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor förbehålls av Star Karaoke.

Du får inte kopiera, ladda ner eller återanvända delar av innehållet i någon av Star Karaokes tjänster utan vårt uttryckliga medgivande. Du får inte skapa en databas som innehåller viktiga delar av någon Star Karaokes-tjänst (exempelvis priser och bilder) utan vårt skriftliga medgivande innan detta sker. Du får inte använda robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg för att extrahera och återanvända någon väsentlig del av innehållet utan Star Karaokes medgivande.

Varumärken och patent, om inte annat anges i dessa användnings- och försäljningsvillkor, får endast användas efter skriftligt godkännande från Star Karaoke.

Star Karaoke Sverige AB, Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg, Sverige.
Organisationsnummer: 559307-1839 

VAT Registration Number: SE559307183901

Email: [email protected]